Nhảy đến nội dung
x
Submitted by phanhau on 9 December 2017

Dùng để cắt những đồ dùng vật dụng cần thiết như nhựa, xốp ...