Nhảy đến nội dung
x
Submitted by dangnhung on 8 December 2017

Được dùng từ lông động vật, phù hợp sử dụng trên bề mặt nhẵn hoặc hơi thô ráp

Ảnh
cọ quét sơn
Tên gọi khác
cọ quét sơn